BLOG
Dil öğretiminde genel olarak 6 seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler kolaydan zora yani temelden üst seviyeye doğru A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak adlandırılmaktadır. Bu seviyelerin her birinin okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 beceride temel yeterlikleri bulunmaktadır. Aşağıda her bir seviyenin genel yeterlikleri yer almaktadır.  Aşağıdaki seviyelerden hangisini tamamladığınızda, öğrendiğiniz dilde neler yapabileceğinizi inceleyebilirsiniz...


A1 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Karşınızdaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşurlarsa, onlarla basit düzeyde iletişim kurabilirsiniz.
 • Günlük yaşamda sık sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilirsiniz (Örneğin; kendiniz ve ailenizle, alışveriş, iş, yakın çevrenizle ilgili bilgiler).
 • Kendinizi ve başkalarını tanıtabilir, başka kişilere durumlarıyla ilgili (Örneğin; nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilirsiniz.


A2 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Cümleleri ve günlük yaşamda sık kullanılan deyişleri anlayabilir ve kullanabilirsiniz.
 • Basit, alışılagelmiş durumlarda, bildik ve sık karşılaşılan konularda bilgi alışverişi söz konusu olduğunda karşı tarafla rahat bir şekilde anlaşabilirsiniz.
 • Basit ifadelerle nereli olduğunu, eğitimini ve birebir ihtiyaçlarınla bağlantılı yakın çevreni ve nesneleri betimleyebilirsiniz.


B1 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Açık seçik standart dil kullanıldığında iş, okul, boş zamanlar gibi bildik konularda temel bilgileri anlayabilirsiniz.
 • Almanca konuşulan ülkelerdeki seyahatlerde karşılaştığınız çoğu durumun üstesinden gelebilirsiniz.
 • Bildiğiniz konularda ve ilgi duyduğunuz alanlarda kendinizi basit ve düzgün bir biçimde yazılı veya sözlü olarak ifade edebilirsiniz.
 • Deneyimlerinizi ve olayları aktarabilir, hayallerinizi, umutlarınızı ve amaçlarınızı anlatabilir, planlarınız ve görüşlerinizle ilgili kısa açıklamalarda bulunabilirsiniz.


B2 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin temel içeriğini ve kendi uzmanlık alanınızdaki tartışmaları anlayabilirsiniz.
 • Anadili Almanca olanlarla sohbet ederken, iki tarafın da birbirini anlaması konusunda büyük bir sıkıntı yaşanmadan, kendinizi akıcı bir biçimde ifade edebilirsiniz.
 • Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerinizi açık seçik ve ayrıntılı bir biçimde ifade edebilirsiniz, güncel bir sorunla ilgili tutumunuzu açıklayabilir ve farklı seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini yazılı ve sözlü olarak belirtebilirsiniz.C1 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Çok çeşitli konularla ilgili zor ve uzun metinleri anlayabilir, ayrıca örtük anlamlarını da kavrayabilirsiniz.
 • Sık sık sözcük hatırlamaya çalışmak zorunda kalmadan, kendinizi akıcı bir biçimde ifade edebilirsiniz.
 • Dili sosyal yaşamda ve iş hayatında ya da mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir biçimde kullanabilirsiniz
 • Karmaşık konular hakkında açık seçik, düzgün ve ayrıntılı bir şekilde görüş bildirebilirsiniz.
C2 Seviyesini Tamamladığınızda Neler Yapabilirsiniz?
 • Almanca okuduğunuz ya da duyduğunuz her şeyi rahatlıkla anlayabilirsiniz.
 • Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiğiniz bilgileri özetleyebilir, gerekçe ve açıklamalalarınızı düzgün cümlelerle sunabilirsiniz.
 • Kendinizi çok akıcı bir biçimde, açık seçik ifade edebilir ve hayli karmaşık konularda bile ince anlam farklarını ortaya koyabilirsiniz.
ALMANCA VE YABANCILARA TÜRKÇE KURS / CANLI DERS   ÜNAL ÖZDAL DİL KURSU

Almanca Video Ders

Almanca öğretimi konusunda yılların tecrübesine sahip olan Ünal Özdal tarafından hazırlanan video dersler; Almancasını  geliştirmek isteyen ve Goethe sınavlarına hazırlanmak isteyenler içindir. 
Video dersler gerçekten öğrenmek ve başarmak isteyenler için hazırlanmıştır.